به شبکۀ اجتماعی فالو تاکس خوش آمدید

سلام

دوست عزیز شما می توانید در شبکه اجتماعی دو زبـانۀ فـالـو تـاکـس حـساب کـاربـری خــود را ایـجـــاد نـمـــوده و

(500 امـتـیـاز هــدیــه)

دریـافـت نمـاییـد و از تمـامـی امکـانـات مـوجـود، بـعـلاوۀ

(1,000,000 کیـلـو بـایـت فـضــای اخـتـصــاصــــــی)

جـهت ارسـال مطـالـب، تـصـاویــر، موسیقی، ... بصورت رایگـان استـفـاده نمـایـیــد.

________________________________

فـالـو تـاکـس بر روی یک سرور قدرتمند اختصاصی قرار گرفته کـه قـادر بـه پشتیبـانـی از حجـم بسیـــار بـالایـــی از کاربران را دارد.

تـقـاضـا داریم شبکۀ اجتماعی فـالـو تـاکـس را بـا دعوت از دوستان خود گسترش داده و در رشد آن ما را یاری نمایید.

امیــدواریـــم لحـظات خــوب و مـفـیـدی را کـنـار دیـگــــــر دوستـان خـود در فـالـو تـاکـس سپــری نمــایـیـــد.