Học tập

Bài 26 lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ – sgk trang 80

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài

Trang 80 – sgk vật lí 6

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? - sgk vật lí 6 trang 80

Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 26.2 để trả lời các câu hỏi sau đây.

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ?

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *