Học tập

Giải bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon – sgk trang 171

Câu 2: Trang 172 sgk hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học:

a) Phân biệt các khí đưng trong các bình riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2.

b) Tách riêng khí CH4 từ hỗn hợp với lượng nhỏ các khí C2H4 và C2H2.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *