Học tập

Giải vở bài tập Toán 4, Bài 105: Luyện tập

1. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

bai 105a
bai 105b

2. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

bai 105c

3. Tính (theo mẫu):

bai 105d

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *