Học tập

Giải vở bài tập Toán 4, Bài 106: Luyện tập chung

1. Rút gọn các phân số:

bai 106a

2. Quy đồng mẫu số các phân số:

bai 106b

3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

bai 106c

Phân số chỉ phần tô đậm của hình trên là:

bai 106d

bai 106e

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *